S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním našich stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.

+420 739 437 980 Po - Pá od 8:00 do 16:00 

KONTAKTY

Protektory Libeň Plus s.r.o.
Pod Plynojemem 2472/9
Praha 8 - Libeň
tel: + 420 739 437 980
napište nám
Tel: +420 739 437 980
info@protektoryliben.cz

NOVINKY

arr3

ZBOŽÍ V AKCI

naše cena 3 025 Kč
skladem
naše cena 480 Kč
skladem
naše cena 399 Kč
skladem

Reklamační řád
Reklamační řád

ÚVODNÍ USTANOVENÍ


Tento reklamační řád se vztahuje ke společnosti Protektory Libeň Plus s.r.o., IČO: 07704526, se sídlem: Pod Plynojemem 2472/9, 180 00 Praha 8, zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 305868.  

Kupující je povinen seznámit se s reklamačním řádem a všeobecnými obchodními podmínkami předtím, než se rozhodne pro objednání zboží. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží vyjadřuje kupující souhlas s tímto reklamačním řádem.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady.

Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

V případě výskytu vady zboží při převzetí má zákazník právo uplatnit reklamaci. Kupující může uplatnit právo z vadného plnění do 24 měsíců od převzetí zboží (blíže viz obchodní podmínky).

PODMÍNKY PŘIJETÍ A VYŘÍZENÍ REKLAMACE

V případě výskytu vady může kupující požadovat:

1) odstranění vady (výměnu za nové zboží, opravu zboží),
2) přiměřenou slevu z kupní ceny zboží (bez orpavy zboží),
3) odstoupení od smlouvy (s následným vrácením vzájemných plnění) - může být uplatněno při podstatné vadě zboží, pokud věc nemůže být řádně užívána, pro opakovaný výskyt vady nebo opakování vad po opravě či při větším počtu vad zboží.

 

 • Před vyřízením reklamace je prodávající oprávněn požadovat prokázaní, že jde o zboží zakoupené v jeho provozovně (doklad o nákupu zboží, který zároveň slouží jako záruční list, reklamační protokol) a to zasláním uvedených dokladů na emailovou adresu firmy uvedenou v obchodních podmínkách spolenčosti. 
 • Reklamovaný kus je zákazník povinen doručit prodávajícímu na jeho provozovnu, zabaleného do vhodného materiálu vyhovujícího nárokům přepravy.
 • Zákazník je povinen reklamovanou vadu na zboží zřetelně označit a zaznamenat ji rovněž do reklamačního listu (protokolu), který zašle prodávajícímu společně s dokladem o nákupu.
 • V případě vad složitější povahy bude reklamovaný kus zboží zaslán do výrobních závodů přímo výrobci, který rozhodne o dalším postupu.
 • Oprávněná reklamace je vyřizována ve lhůtě 30 dnů ode dne jejího uplatnění, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak.
 • Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.
 • Reklamace nevyzvednuté do 14 dnů od jejich vyřízení budou prodávajícím uskladněny na náklady kupujícího. Nebude-li zboží vyzvednuto do 30 dnů od vyřízení reklamace je prodávající oprávněn zboží na náklady kupujícího zlikvidovat.
 • Při neoprávněné reklamaci prodávající naúčtuje kupujícímu náklady na uskladnění zboží a opravu závady (v případě, že se kupující rozhodne pro opravu této závady). Kupující je povinen tyto náklady uhradit nejpozději do 14 dnů od výzvy prodávajícího.

VÝJIMKY Z ODPOVĚDNOSTI ZA VADY

Odpovědnost prodávajícího za vady je vyloučena v případě:

 • že kupující před převzetím zboží věděl, že věc má vadu anebo ji sám způsobil,
 • neodborné montáže nebo nedodržování obecně platných zásad pro používání výrobku (špatné zacházení, obsluha, zanedbání péče o zboží či nadměrné zatěžování),
 • mechanického poškození zboží,
 • přirozeného stárnutí materiálu,
 • provádění dodatečných oprav zákazníkem,
 • poškození výrobku plastickými mazivy a jinými chemikáliemi.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění na webových stránkách.

Prodávající je oprávněn tento reklamační řád v přiměřeném rozsahu kdykoliv změnit bez předchozího upozornění s tím, že pro každou objednávku je platné znění reklamačního řádu zveřejněno na webových stránkách v době zadání objednávky kupujícím.


Tento reklamační řád nabyl účinnosti v Praze dne 1.4.2019


KONTAKTY

Protektory Libeň Plus s.r.o.

Adresa: Pod Plynojemem 2472/9

PSČ: Praha 8 - Libeň

Email: info(a)protektoryliben.cz

Telefon: + 420 739 437 980

NmFhMmY2